Vzdelávacia činnosť

Vytlačiť

Katedra zabezpečuje výuku v odboroch "Financie, bankovníctvo a investovanie", "Verejná správa a regionálny rozvoj" a "Hospodárska informatika". V rámci výuky ponúka študentom možnosti využitia softvérových aplikácií a simulačných hier. Výuka je podporovaná e-learningovým prostredím Moodle, v ktorom sú študentom poskytované materiály a oznamy k cvičeniam a prednáškam.

 

Katedra sa zameriava aj na rozvoj znalostí a zručností zamestnancov v komerčnej aj verejnej sfére. Za týmto účelom sme schopný prispôsobiť a realizovať kurzy podľa požiadaviek. Pre viac informácií si pozrite našu aktuálnu ponuku kurzov, príp. kontaktujte tajomníka katedry pre bližšie informácie o možnostiach kurzov podľa požiadaviek.

Dnes je: 02.02.2023. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE