Projekty

Vytlačiť

Katedra bankovníctva a investovania zameriava svoj výskum do oblasti zahraničných investícií, bankovníctva, poisťovníctva, merania obchodných procesov, elektronického obchodu, budovania dôvery v elektronickom obchodnom prostredí a aplikácii informačných a komunikačných technológií do podnikových procesov a vo verejnom sektore (eBusiness, eGovernment, eHealth...). Členovia katedry participujú na viacerých medzinárodných výskumných projektoch a tendroch Európskej Komisie zameraných hlavne na socio-ekonomické analýzy aplikácie IKT ako aj na národných výskumných projektoch v oblasti merania výkonnosti, elektronického nákupu, bankovníctva, podpory rozhodovania, manažmentu rizika, sektorových analýz a merania konkurencieschopnosti.

 

The following research projects are funded from the EU R&D programmes, especially the H2020 Programme:

Research projects we are currently working on:

Project title: A  Personalised  Integrated  Care  Approach  for  Service
Organisations  and Care Models for Patients with Multi-Morbidity
and Chronic Conditions

Acronym:

Contract No.

PICASO

689209, H2020

Supported by:

European Commission, H2020 Programme

Project type: Research and Innovation Action (RIA)
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2016 – 2019
Website:

http://www.picaso-project.eu/impressum

Project title: Pluggable  Social  Platform  for  Heritage  Awareness  and
Participation

Acronym:

Contract No.

PLUGGY

726765, H2020

Supported by: European Commission, H2020
Project type: Research and Innovation Action (RIA)
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2016 – 2019
Website: http://www.pluggy-project.eu
Project title: MOdel  based  coNtrol  framework  for  Site-wide  OptmizatiON  of
data-intensive processes

Acronym:

Contract No.

MONSOON

723650, H2020

Supported by: European Commission, H2020
Project type: Research and Innovation Action (RIA)
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2016 – 2019
Website: http://www.spire2030.eu/monsoon
Project title: CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Acronym:

Contract No.

CrowdStream

DTP1-1-006-1.1

Supported by: InterEuropean Commission, FP7, IST Programme
Project type: STREP
Local coordinator: Tomáš Sabol
Duration: 2010 - 2012
Website: http://www.ocopomo.eu/
Project title: Digital Ecosystems Network of Regions for Dissemination and Knowledge Deployment
Acronym: DEN4DEK
Supported by: European Commission, FP7
Project type: -
Local coordinator: Radoslav Delina
Duration: 2008 - 2010
Website: http://www.den4dek.org
Project title: Networked Embedded System Middleware for Heterogeneous Physical Devices in a Distributed
Acronym: HYDRA
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: Integrated Project (IP)
Local coordinator: Tomáš Sabol
Duration: 2006 – 2010
Website: http://www.hydramiddleware.eu/
Project title: Secure Process-oriented Integrative Service Infrastructure for Networked Enterprises
Acronym: SPIKE 
Supported by: European Commission, FP7, ICT Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2008 – 2011
Website: http://www.spike-project.eu/
Project title: Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies
Acronym: ACCESS-eGOV 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2008
Website: www.accessegov.org
Project title:

Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart
Service Infrastructure

Acronym: SEAMLESS 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Radoslav Delina 
Duration: 2006 – 2008
Website: http://www.seamless-eu.org
Project title: Semantic-enabled Agile Knowledge-based E-government
Acronym: SAKE 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2009
Website: http://www.sake-project.org/
Project title: The eParticipation Network
Acronym: DEMO-net
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: Network of Excellence 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2009
Website: http://www.demo-net.org
Project title: Interoperability Initiative for a European e-Health Area
Acronym: I2-Health
Supported by: European Commission, eTen Programme
Project type: -
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2005 – 2007
Website: http://www.i2-health.org
Project title: Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to Face the Economic Crisis
Acronym: eBEST
Supported by: European Commission, FP7
Project type: CSA
Local coordinator: Radoslav Delina 
Duration: 2010 – 2011
Website: http://www.ebest.eu/

Research project from the past, we worked on:

The following research projects are funded from the EU R&D programmes, especially the 6th and 7th Framework Programme:

Project title: Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprise
Acronym: Adapt4EE
Supported by: European Commission, FP7, ICT systems for Energy Efficiency (ICT-2011.6.2) 
Project type: Specific Targeted Research Project 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2011 – 2014
Website: http://www.adapt4ee-project.eu/ 
Project title: Building a global multidisciplinary digital governance and policy modelling research and practice community
Acronym: eGovPoliNet
Supported by: European Commission, FP7
Project type: CSA
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2011 – 2013
Website: http://www.policy-project.eu/
Project title: Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to Face the Economic Crisis
Acronym: eBEST
Supported by: European Commission, FP7
Project type: CSA
Local coordinator: Radoslav Delina 
Duration: 2010 – 2011
Website: http://www.ebest.eu/
Project title: Enabling business-based Internet of Things and Services – An Interoperability platform for a real-world populated Internet of Things domain 
Acronym: ebbits 
Supported by: European Commission, FP7, IST Programme 
Project type: Integrated Project (IP) 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2010 – 2014 
Website: http://www.ebbits-project.eu
Project title: Open Collaboration in Policy Modelling
Acronym: OCOPOMO
Supported by: European Commission, FP7, IST Programme
Project type: STREP
Local coordinator: Tomáš Sabol
Duration: 2010 - 2012
Website: http://www.ocopomo.eu/
Project title: Digital Ecosystems Network of Regions for Dissemination and Knowledge Deployment
Acronym: DEN4DEK
Supported by: European Commission, FP7
Project type: -
Local coordinator: Radoslav Delina
Duration: 2008 - 2010
Website: http://www.den4dek.org
Project title: Networked Embedded System Middleware for Heterogeneous Physical Devices in a Distributed
Acronym: HYDRA
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: Integrated Project (IP)
Local coordinator: Tomáš Sabol
Duration: 2006 – 2010
Website: http://www.hydramiddleware.eu/
Project title: Secure Process-oriented Integrative Service Infrastructure for Networked Enterprises
Acronym: SPIKE 
Supported by: European Commission, FP7, ICT Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2008 – 2011
Website: http://www.spike-project.eu/
Project title: Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies
Acronym: ACCESS-eGOV 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2008
Website: www.accessegov.org
Project title:

Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart
Service Infrastructure

Acronym: SEAMLESS 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Radoslav Delina 
Duration: 2006 – 2008
Website: http://www.seamless-eu.org
Project title: Semantic-enabled Agile Knowledge-based E-government
Acronym: SAKE 
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme 
Project type: STREP 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2009
Website: http://www.sake-project.org/
Project title: The eParticipation Network
Acronym: DEMO-net
Supported by: European Commission, FP6, IST Programme
Project type: Network of Excellence 
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2006 – 2009
Website: http://www.demo-net.org
Project title: Interoperability Initiative for a European e-Health Area
Acronym: I2-Health
Supported by: European Commission, eTen Programme
Project type: -
Local coordinator: Tomáš Sabol 
Duration: 2005 – 2007
Website: http://www.i2-health.org

 

Dnes je: 02.02.2023. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE