Projekty

Vytlačiť

Katedra bankovníctva a investovania zameriava svoj výskum do oblasti zahraničných investícií, bankovníctva, poisťovníctva, merania obchodných procesov, elektronického obchodu, budovania dôvery v elektronickom obchodnom prostredí a aplikácii informačných a komunikačných technológií do podnikových procesov a vo verejnom sektore (eBusiness, eGovernment, eHealth...). Členovia katedry participujú na viacerých medzinárodných výskumných projektoch a tendroch Európskej Komisie zameraných hlavne na socio-ekonomické analýzy aplikácie IKT ako aj na národných výskumných projektoch v oblasti merania výkonnosti, elektronického nákupu, bankovníctva, podpory rozhodovania, manažmentu rizika, sektorových analýz a merania konkurencieschopnosti.

 

Výskumné projekty

Medzinárodné projekty (lokálne) koordinované katedrou:

accessegov_logo spike_logo
Access-eGov SPIKE
hydra_logo den4dek_logo
HYDRA DEN4DEK
sake_logo logo kassetts
SAKE KASSETTS
ebest OCOPOMO_logo
eBEST OCOPOMO
Seamless
Dnes je: 11.12.2018. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews