Publikačná činnosť

Vytlačiť

Zoznam publikácií katedry je dostupný z univerzitnej knižnice. Publikačná činnosť jednotlivých členov katedry je uvedená nižšie (podľa PUBLONS):


Profesor
prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc.

Docenti
doc. Ing. Eduard BAUMÖHL, PhD.
doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD.
doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.
doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.

Odborní asistenti
Ing. Darya DANCAKOVÁ, PhD.
Ing. Radovan DRÁB, PhD.
Ing. Adriana NOVOTNÁ, PhD.
Ing. Ľudmila PAVLIKOVÁ, PhD.
Ing. Jakub SOPKO, PhD.
Ing. Tomáš ŠTOFA, PhD.
Ing. Leoš ŠAFÁR, PhD.

Interní doktorandi
Ing. Anton ČORNÁK
Ing. Vladimír HVOSTAĽ
Ing. Katarína SYNČÁKOVÁ
Ing. Tamara NAZADOVÁ
Ing. Ivana PRISLUPČÁKOVÁ
Ing. Andrea VARGOVÁ

Dnes je: 02.02.2023. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE