Publikačná činnosť

Vytlačiť

Vybrané publikácie dostupné online:

Budovanie dôvery na elektronických obchodných platformách - výstup z projektu SEAMLESS, pojednáva o službách a mechanizmoch, ktoré zvyšujú dôveru v potenciálnych obchodných partnerov, v obchodné prostredie, a ktoré znižujú mieru neférových obchodov.

Zoznam publikácií katedry je dostupný z univerzitnej knižnice.

Dnes je: 12.05.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews