Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions

Vytlačiť

logo ICFB 2017

V dňoch 11. – 12.10.2017 sa konala 16. medzinárodná konferencia Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions, ktorú organizovala Slezská univerzita, Obchodně podnikateská fakulta v Karviné. Konferencie sa začala prednáškami Prof. Oliviera Le Courtoisa na tému Solvency 2 Regulation: Goals, Methods and Challenges a doc. PhDr. Petra Teplého Ph.D. na tému Future of the banking. Našu fakultu na konferencii zastupovali Kristína Kočišová a Rajmund Mirdala.

risk karvina

Viac informácii na http://icfb.cz/.

Dnes je: 30.11.2022. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE