V. ročník Slovenského doktorandského fóra

Vytlačiť

forum

V poradí V. ročník Slovenského doktorandského fóra sa v termíne 19. - 20. októbra 2017 konal na Katedre riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod záštitou Asociácie doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR, Slovenskou akademickou informačnou agentúrou a Katedrou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Fóra sa za našu katedru zúčastnila doktorandka Ing. Lucia Šolcová.

forum1

 

Dnes je: 30.11.2022. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE