doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Vytlačiť

 radoslav delina


 • Head of Department
 • E-Mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Phone: +421-55-602 3279
 • Address:

Faculty of Economics
Technical University of Kosice
Letna 9
042 00 Kosice
Slovak Republic

 Curriculum vitae: PDF

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. sa venuje hlavne výskumom v oblasti Informačnej spoločnosti a vplyvu informačných a komunikačných technológií (IKT) na rôzne socio-ekonomické domény, elektronickému obchodovaniu (hlavne elektronické obstarávanie, elektronická spolupráca, elektronické sieťovanie podnikov, budovanie dôvery, rozvoj digitálnych regiónov), využitiu techník umelej inteligencie pri riešení ekonomických problémov, finančnému rozhodovaniu, manažmentu rizika, inovatívnym formám výuky. Participoval a participuje na viacerých medzinárodných (2x5RP Beep, 2x6RP Abilities, FluidWin, 2xLeonardo da Vinci Trimar, Trictsme) a národných projektoch (2x VEGA, 4xPHARE a ďalšie). Zároveň lokálne koordinuje/koordinoval medzinárodné projekty Seamless - 6RP IST STREP, DEN4DEK – 7RP CIP, KASSETTS – CE OP, eBEST - 7RP SME, LearnPath - Leonardo da Vinci Pilot projekt a národné projekty 3xVEGA, 2x APVV, 2xKEGA, 1x MVTS, 2xrozvojový projekt MŠ SR, všetky v oblasti výskumov riadenia elektronického obchodu a informačnej spoločnosti. Je národným expertom a korešpondentom pre európske iniciatívy Európskej Komisie – eBusiness w@tch, eWork, Construst, e-Skills For The 21st Century a ďalšie. Je zástupcom Technickej univerzity v asociácii SASFI pre štandardizáciu farmaceutických informácií a členom programových výborov viacerých svetových konferencií (IDIMT, IRMA, IBIMA, ICTM, EC-Web, Collecter IberoAmerica, BledConference...). Pôsobí ako recenzent odborných a vedeckých časopisov, publikácií a iniciatív (Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Journal of Information Technology for Development, ATP Journal, Computers and Informatics, Organizacija, Technology Analysis & Strategic Management, Journal of Management and Business: Research and Practice, Journal of Financial Studies and Research, Ekonomický časopis, eBusiness Watch, Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy...) a člen edičnej rady časopisu International Journal of Humanities and Applied Sciences. Pôsobí zároveň ako hodnotiteľ projektových zámerov v národných (VEGA, KEGA, APVV) a zahraničných grantových schémach (hlavne granty Ministerstva zdravotníctví ČR v oblasti eHealth, granty National Center of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education and Science Astana, Republic of Kazakhstan v oblasti socio-ekonomických aspektov IKT). Je národným finančným expertom SR pre Horizon2020 a zástupcom SR v EU RTD Evaluation Network pod DG Research and Innovation. Habilitoval na Univerzite Hradec Králove Fakulta informatiky a managementu v odbore "Systémové inženýřství" s témou Budovanie dôvery na elektronických obchodných platformách. Od roku 2005 je členom vedeckej rady Ekonomickej fakulty TU Košice a od 2011 Podnikovohospodárskej fakulty EU Bratislava. Za svoje výskumné úlohy získal niekoľko ocenení:

 • Prvú cena dekana na VŠE Fakulta informatiky a štatistiky v Prahe za výskum.
 • Druhé miesto v súťaži prezentovaných prác na Medzinárodnej vedeckej konferencii Mladých vedcov 2005 v Herľanoch.
 • V projekte Seamless boli výsledky výskumnej úlohy v oblasti budovania dôvery, za ktorý bol zodpovedný, ocenené reviewermi ako „remarkable quality“.

 

Pedagogická činnosť

Prednášky Finančné rozhodovanie, Elektronické obchodovanie
Cvičenia Riziko a neistota, Elektronické obchodovanie
Oblasti odborného záujmu
 • Budovanie dôvery v elektronických obchodných sieťach
 • Vplyv dôvery na ekonomický rast
 • Vplyv IKT na socio-ekonomické indikátory
 • elektronické služby eGov, eHealth, eInclusion
 • Elektronické obstarávanie
 • Objavovanie znalostí
 • Obchodné stratégie na FOREX trhoch
Účasť na projektoch

Koordinácia

Výskumné európske projekty

 • Seamless - „Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart Service Infrastructure“ 6th Framework Programme IST STREP 26476
 • eBEST - "Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to face the economic crisis" 7th Framework Programme FP7-SME-2008-2
 • DEN4DEK - "Digital Ecosystems Network of regions for DissEmination and Knowledge deployment" Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP-ICT-PSP-224976
 • KASSETTS - "Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions" Central Europe Operational programme 1CE036P2

 

Výskumné národné projekty

 • APVV RPEU-0025-06. Rozšírenie projektu Seamless o analytické a hodnotiace funkcie (eNalytic), 2007-2008
 • APVT-20-030504 Výskum elektronického obchodu v slovenskom priemysle.
 • VEGA - 1/0679/10 Stratégie budovania dôvery na jednotnom európskom elektronickom trhu
 • VEGA - 1/1222/04 Meranie efektívnosti dynamických transakčných metód v elektronickom obchode
 • VEGA - 1/3815/06, Analýza a hodnotenie výkonnosti bankových inštitúcií – nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v inovačnom podnikateľskom prostredí – zastúpca vedúceho projektu
 • VEGA 1/9182/02 „Zabezpečenie podpory rozhodovacích procesov v oblasti rozvoja elektronických vertikálnych trhov na Slovensku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti v odvetviach“ - zástupca vedúceho projektu, 2002-2004

 

Projekty medzinárodnej vedeckej spolupráce

 • Projekt SK-125 – CZ-96 spolupráce, „Informačný manažment – efektívnosť / výkonnosť podnikových IS/ICT“

 

Edukačné európske projekty

 • LearnPath - Leonardo da Vinci - Development and Evaluation of a path-depending, learner centred blended learning concept as best-practice for the field of E-Business – D/05/PP/146 390

 

Edukačné národné projekty

 • KEGA - Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov. No 3/3124/05 – vedúci projektu

 • KEGA - 3/114803 WEBUSINESS Learning system (WEBLYS) – vedúci projektu, 2003-2005

 • PHARE SR 2002/000.610-15-145 “Posilňovanie zamestnateľnosti zvyšovaním kvalifikácie a flexibility pracovnej sily prostredníctvom poradenstva a rekvalifikácie v oblasti informačno-komunikačných technológii (IKT).“

 

Rozvojové národné projekty

 • Rozvojový projekt 97/5c Skvalitnenie podmienok pre realizáciu študijného programu: „Hospodárska informatika“ na Technickej univerzite. Projekt financovaný Ministerstvom školstva SR v rámci programu: „Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií na vysokých školách“, 2006- 2007

 • Rozvojový projekt 167/5c Vyuzitie IKT vo vzdelavani pre potreby znalostnej ekonomiky, 2007-2008

 

Subkontrakty iniciatív Európskej Komisie

 • eTEN – analýza využívania elektronických verejných služieb a stratégie SR pre digitálnu vládu
 • eBusiness w@tch – spolupráca na správe o stave elektronického obchodu v EÚ (správa a príspevky za Slovensko)
 • Collaboration @Work – spolupráca na správe o stave eWork v EÚ (správa za Slovensko)
 • ConsTrust – spolupráca na prieskume stavu v oblasti ochrany spotrebiteľa v elektronickom obchode
 • eSkills – spolupráca na prieskume stavu v oblasti aktivit a vzdelávania pre zvyšovanie zručnosti v elektronickom obchode a IKT

 

Participácia na projektoch

 • Framework Programme (BEEP, Abilities, Fluid-Win, EIM-CEE), Leonardo da Vinci (TRIMAR, TRICTSME, European eCommerce Assistant, IMVOCED, ICOTEL), 10 národných výskumných a edukačných projektoch, 2 subkontraktačné projekty "Analýzy stavu ľudských zdrojov v IKT na Slovensku"

Vybraná publikačná činnosť

 

Monografie a príspevky do monografií

 • Delina, R., Vajda, V., Bolha, J. Elektronický obchod v slovenskom priemysle. Sektorová štúdia v strojárskom a chemickom priemysle. Grafotlač Prešov, 2008, ISBN 978-80-969953-1-8
 • Delina, R., Vajda, V., Bednár, P. Trusted operational scenarios: trust building mechanisms and strategy for electronic marketplaces [on-line]. Kranj: Moderna organizacija, 2007. 78 p. ISBN 978-961-232-205-2
 • Sabol, T., Delina, R., Vajda, V. E-business in Slovakia. In: The European e-business report: A portrait of e-business in 10 sectors of the EU economy. 4th synthesis report of the e-business watch. Luxembourg: EC, November 2005. pp. 184-191. ISBN 92-894-5117-3
 • Sabol, T., Delina, R., Vajda, V. eWork in Slovak Republic. In: Collaboration@Work. The 2006 report on new working environments and practices. Luxembourg: European Communities, 2006, pp. 89-92. ISBN 92-79-01411-0
 • Delina, R., Vajda, V., Sabol, T. Case Study: Slovnaft (Slovakia). In: The European e-Business Report – A portrait of e-business in 10 sectors of EU economy, 3rd Synthesis Report of e-Business Watch, Enterprise Directorate General, 2004, ISBN 92-894-7952-3, p. 94. (podiel 60%)
 • Bucko, J., Delina, R. et al. E-commerce: ICT in company management and marketing. Bratislava: STU, 2005. 314 p. ISBN 80-227-2290-1 (v anglickom jazyku) (podiel 13%)
 • Delina, R. Elektronický obchod. In: Web-Technológie pre podnikateľov: Elektronická komercia. Košice: Elfa, 2003. s. 183-219. ISBN 80-89066-66-6
 • Delina, R. Elektronický obchod. In: Elektronický obchod: E-business. Bratislava: STU, 2002. s. 141-179. ISBN 80-227-1710-X.
 • Mihók, P., Delina, R. Elektronické platobné systémy. In: Elektronický obchod: E-business. Bratislava: STU, 2002. s. 180-196. ISBN 80-227-1710-X

 

Učebnice

 • Delina, R., Vajda, V. Teória a prax elektronického obchodovania. Grafotlač Prešov, 2008, ISBN 978-80-969953-3-2

 


Vedecké a odborné články (výber) 

 • Pucihar, A., Delina, R. Academic eMarketplace (ACEM) - Integration of Research and Practice for Teaching of e-Business and e-Marketplace. In: Organizacija, 2005, vol. 38, no. 3, pp. 132-136. ISSN 1318-5454
 • Delina, R. – Lavrin, A.: Reverse auction impact on mining company. In: International Journal of Cases on Electronic Commerce, 2005, Vol. 2, Issue 1, pp. 61-84. ISSN 1548-0623 (Podiel 80%)
 • Sabol, T., Delina, R. Scenario planning. In: Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 8, pp. 942-956. ISSN 0013-3035
 • Sabol, T. et al.: Indexes of economic, social and technological development. In: Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 7, pp. 685-698. ISSN 0013-3035 (Podiel: 20%)
 • Delina, R. B2B E-Marketplaces as new antitrust threats for the business environment. In: National Economic Horizons, 2004, roč. IV, č. 2, pp. 24 - 30. ISSN 1213-2446
 • Delina, R., Vajda, V. Manažment rizika v elektronickom obchode. In: Ekonomie a Management, 2005, roč. VIII, č. 2, s. 127 – 133. ISSN 1212-3609
 • Vajda, V., Delina, R. Využívanie informačných technológií na Slovensku a EÚ. Štúdia v chemickom a strojárskom odvetví (2). In: AT&P Journal, 2007, roč. XIV, č. 5, s. 93-94. ISSN 1335-2237
 • Vajda, V., Delina, R. Využívanie informačných technológií na Slovensku a EÚ. Štúdia v chemickom a strojárskom odvetví (1). In: AT&P Journal, 2007, roč. XIV, č. 4, s. 60-61. ISSN 1335-2237
 • Delina, R. Aplikovaná ekonometrika pri hodnotení efektívnosti elektronického obstarávania. In: Ekonomie a Management, 2004, roč. VII, č. 2, s. 35-46, ISSN 1212-3609
 • Delina, R., Hošková, L. Vplyv riešení elektronického obchodu na výrobné firmy - Meranie finančných indikátorov v oblasti B2B obstarávania. In: Systémová integrace, 2003, roč.X, č.1, s. 70 – 86. ISSN 1210-9479
 • Dudinská, E., Delina, R. Marketingové informácie - predpoklad úspešnosti podniku. In: Moderní řízení, 1996, roč. XXXI, č.7, s. 66-68. ISSN 0026-8720
 • Šoltés, M., Delina, R. Analýza online poisťovníctva. In: Ekonomie a Management, 2004, roč. VII, č. 4, s. 109 - 119. ISSN 1212-3609
 • Delina, R., Vajda, V. Model rozhodovania pre aplikáciu riešení elektronického trhu do firemných procesov. In: Ekonomika a informatika, 2004, roč. II, č. 2, s. 109 - 125. ISSN 1336-3514
 • Delina, R. Vplyv elektronického obstarávania na celkovú výkonnosť firiem. In: Kvalita, Inovácia, Prosperita, 2004, roč. VIII, č. 2, s. 13 - 26. ISSN 1335-1745
 • Delina, R. Elektronický obchod v malých a stredných firmách EÚ. In: eFocus, 2005, roč. V., č.1, s. 46 - 47. ISSN 1336-1805
 • Delina, R. Elektronické trhy. In: AT&P Journal, 2002, roč. IX, č. 10, s. 53-55. ISSN 1335-2237
 • Delina, R. Integrácia a agregácia na vertikálnych elektronických trhoch. In: AT&P Journal, 2002, roč. IX, č. 11, s. 72-74. ISSN 1335-2237
 • Delina, R. Transformácia trhov B2B do kolaborujúcich obchodných komunít. In: AT&P Journal, 2002, roč. IX , č. 12, s. 67-69. ISSN 1335-2237
 • Delina, R., Vajda, V. Online aukcie v B2B elektronickom obchode. In: AT&P Journal, 2003, roč. X, č. 6, s. 76-77. ISSN 1335-2237
 • Delina, R. Transakčné mechanizmy v elektronickom obchode B2B. In: AT&P Journal, 2003, roč. X, č. 7, s. 80-82. ISSN 1335-2237
 • Delina, R., Vajda, V. Model DAMA dopytovo orientovanej spolupráce výrobných firiem. In: AT&P Journal, 2003, roč. X, č. 8, s. 74-76. ISSN 1335-2237
 • Delina, R., Vajda, V. Príklad podpory rozhodovania pri aplikácii infokomunikačných tehnológií. In: AT&P Journal, 2003, roč. X, č. 9, s. 93-94. ISSN 1335-2237
 • Vajda, V., Delina, R. Model riadenia logistiky v kolaboratívnych procesoch. In: AT&P Journal, 2004, roč. XI, č. 4, s. 6-7. ISSN 1335-2237
 • Delina, R., Vajda, V. Proces modelu CTM v kolaborácii. In: AT&P Journal, 2004, roč. XI, č. 5, s. 112-113. ISSN 1335-2237
Osobné záujmy
fantasy literatúra, rybolov, inovácie v rehabilitácii a podpora postihnutých detičiek a samozrejme nasa labradorka Eileen Hope
Dnes je: 30.11.2022. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE