Ing. Ľudmila Pavliková, PhD.

Vytlačiť

 

Katedra bankovníctva a investovania
tel. +421 55 602 3277
e-mail Ludmila.Pavlikova(at)tuke.sk
č.dverí 306
 
 

Pedagogická činnosť

Prednášky Dôchodkové systémy
Cvičenia Oceňovanie investičných zámerov, Poisťovníctvo, Analýza portfólia, Finančné investovanie

Oblasti odborného záujmu

  • Dôchodkový systém
  • Poistno-matematické výpočty v oblasti starobných dôchodkov
  • Ohodnocovacie štandardy

Účasť na projektoch

Výskumné medzinárodné projekty

  • „European Entrepreneurship Education (EEE)“. Erasmus Moduc Project

Výskumné národné projekty

  • VEGA - 1/1050/12, Návrh systému merania výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a implementácia metrík výkonnosti - doba riešenia 2012 - 2013
  • VEGA - 1/0799/13, Meranie výkonnosti a efektívnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku - doba riešenia projektu 2013 - 2014
  • VEGA č. 1/0897/10: Meranie a riadenie úrokového rizika (IntRate-RiskMetrics), člen riešiteľského kolektívu
  • VEGA: Ekonomické, finančné a sociálne aspekty dôchodkovej reformy v období integrácie SR do EÚ. člen riešiteľského kolektívu
Publikačná činnosť - Klikni tu!
Osobné záujmy
vodné športy, bicykel, stolný tenis, cestovanie, rodina
Dnes je: 24.10.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE