doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.

Vytlačiť
Katedra bankovníctva a investovania
Životopis - EUROPASS
tel. +421-55-602 32 77
fax +421-55-633 09 83
e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Němcovej 32, 042 00  Košice
Č. dverí: 306
 
 

výučba

     Finančné investovanie, Poisťovníctvo, Diskusný seminár

OBLASTI výskumu

 • finančné deriváty, opčné stratégie, hedging
 • poistné produkty a ich analýza
 • inovačný potenciál malých a stredných podnikov
 • investičné stratégie individuálnych a inštitucionálnych investorov

Výskumné projekty

Medzinárodné projekty

 • Výskumný projekt EkF TUKE – GESITI/HOSPITALS 2013-2015
 • Projekt CentraLab - Central European Living Lab for Territorial Innovation Project” Nr.: 3CE400P1
 • „European Entrepreneurship Education (EEE). Erasmus Moduc Project.
 • Finance, Logistic and Production Integration Domain (FLUID-WIN)“. IST FP5 Project. 
 • „EMU and EU accession countries“, No 2001-1678/001 – 001 CEN CENRE
 • „Providing Innovative Service Models and Assessment (PRISMA)“. IST FP5 Project, 2001-2003, http://www.dti.dk/24309
 • „EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs. The Determinants of the Productivity Gap (Productivity Gap)". FP5 Project, 2001-2004, http://www.iwh-halle.de/projects/productivity-gap

 


Domáce projekty

 • VEGA č. 1/2621/05: Modelovanie rozhodovacích procesov v podmienkach neistoty – reálne opcie, člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA č. 1/0810/08: Trendy rozvoja trhu finančných derivátov SR v kontexte vstupu SR do Eurozóny (TROFIDER), zodpovedný riešiteľ
 • VEGA č. 1/0897/10: Meranie a riadenie úrokového rizika (IntRate-RiskMetrics), člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA č. 2/0004/12: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí (geopolitické, ekonomické a kultúrne aspekty), člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA č. 1/0271/13: Modelovanie alternatívneho transferu rizika v procese poistenia, člen riešiteľského kolektívu

 

 

 

PUBLIKAČNá činnosť

 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách(1)

 

Foreign direct investments in Central East Europe and their impact on productivity Gap. Analysis using statistical and data-mining approach : some results of the ProductivityGap project / Tomáš Sabol ... [et al.]  - Košice : Vienala, - 2005. - 168 s. - ISBN 80-89232-05-1.

 

 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách(2)

 

The Role of ICT in the Process of Strategic Management in the Slovak Health Facilities / Michal Šoltés  - 2013.In: ICT as a Determinant Factor in the Development of the Public Services in the Knowledge Society. - Targu Mures : Petru Maior University, 2013 P. 152-179. - ISBN 978-606-581-054-9

Economic Aspects of a Health System Electronization / Vincent Šoltés ... [et al.]  - 2014.In: Laboratory Management Information Systems: Current Requirements and Future Perspectives. - USA : IGI Global, 2014 P. 32-50, [1,31 AH]. - ISSN 2328-1243

 

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách(2)

 

Investovanie : študijný materiál pre dištančné vzdelávanie / Tomáš Sabol ... [ et al.]  - 1. vyd - Košice : TU-EkF, - 2002. - 121 s . - ISBN 80-7099-888-1.

Finančné deriváty : študijný materiál pre externé vzdelávanie / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 1. vyd - Košice : TU, EkF - 2010. - 141 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-0485-4.

 

 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch(1)

 

Ekonomický význam využívania informačno-komunikačných technológií v systéme zdravotníctva / Beáta Gavurová, Michal Šoltés, Antonio José Balloni  - 2014.In: Ekonomický časopis. Roč. 62, č. 1(2014), s. 83-104. - ISSN 0013-3035

 

 

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(16)

 

Application of the economic value added model on determination of the value of the business / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2002.In: Theory Methodology Practice. Vol. 1, no. 1 (2002), p. 47-50. - ISSN 1589-3413

Analysis of two-asset portfolio / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2003.In: Ekonomie a management. Roč. 6, mimoriadne č. (2003), s. 63-65. - ISSN 1212-3609

Foreign direct investments and their impact on economic growth in Slovakia / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2003.In: Technical and economical problems. Vol. 48, No. 2 (2003), p. 605-613. - ISSN 1731-8386

Currency swaps and new issue arbitrage strategy / Michal Šoltés, Vincent Šoltés  - 2003.In: Národohospodářský obzor. Č. 4 (2003), s. 75-83. - ISSN 1213-2446

Analýza online poisťovníctva / Michal Šoltés, Radoslav Delina  - 2004.In: Ekonomie a management. Vol. 7, no. 4 (2004), p. 109-119. - ISSN 1212-3609

Strategija Long Put Ladder i jeji analiz / V. Šoltes, M. Šoltes  - 2005.In: Ekonomični nauky. No. 6 (2005), p. 166-172.

Analysis of duration and convexity of coupon obligation / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2005.In: Creative Mathematics. Vol. 14 (2005), p. 83-86. - ISSN 1584-286X

Lease vs. borrow problem after tax reform in Slovak republic / Ján Derco, Michal Šoltés  - 2005.In: Engineering Economics. No. 5 (2005), p. 7-11. - ISSN 1392-2785  Spôsob prístupu: http://www.ktu.lt/lt/mokslas/zurnalai/inzeko/45/1392-2758-2005-5-45-07.pdf.

Ohodnocovanie zmlúv o finančnom prenájme / Ján Derco, Michal Šoltés  - 2006.In: Ekonomie a management. Vol. 9, no. 2 (2006), p. 95-103. - ISSN 1212-3609

Maximálna a limitná hodnota durácie kupónovej obligácie / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2007.In: Ekonomie a Management. Vol. 10, no. 4 (2007), p. 87-91. - ISSN 1212-3609

Entrepreneurship education in Slovakia / Michal Šoltés  - 2009.In: ERENET Profile. Vol. 4, no. 1 (2009), p. 26-30. - ISSN 1789-624X  Spôsob prístupu: http://www.erenet.org/publications/profile13.pdf.

Aktuárske modely pre poistenie kritických chorôb / Lea Škrovánková, Michal Šoltés  - 2009.In: Ekonomie a management. Vol. 12, no. 3 (2009), p. 69-76. - ISSN 1212-3609

Construction of real-estate indices as underlying asset of real-estate derivatives / Michal Šoltés, Zuzana Somogyiová  - 2009.In: Journal of Scientific Works Faculty of Managment Czestochowa. No. 17 (2009), p. 154-164. - ISBN 9788361118800  - ISSN 1428-1600

Vzťah speed certifikátov a inverznej vertical ratio call back spread opčnej stratégie / Michal Šoltés  - 2010.In: E+M Ekonomie a Management. Vol. 13, no. 2 (2010), p. 119-124. - ISSN 1212-3609

Analytical methods for the species identification of milk and milk products / Peter Zachar ... [et al.]  - 2011.In: Mljekarstvo. Vol. 61, no. 3 (2011), p. 199-207. - ISSN 0026-704X

Theoretical Aspects of Three-Asset Portfolio Management / Michal Šoltés  - 2012.In: Curentul Juridic. Vol. 15, no. 4 (2012), p. 130-136. - ISSN 1224-9173

 

 

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch(10)

 

 

Analysis of long butterfly strategy and suggestion of optimal algorithm for practical investment / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2002.In: Transactions of the Universities of Košice. 4/2002. - Košice : TU, 2002 S. 11-16. - ISSN 1335-2334

Výpočet konvexity kupónovej obligácie a jej využitie na odhad zmeny teoretickej ceny obligácie pri zmene úrokových sadzieb / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2004.In: Ekonomické rozhľady. Roč. 33, č. 3 (2004), s. 300-305. - ISSN 0323-262X

Investovanie prostredníctvom investičných certifikátov / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2006.In: Biatec. Roč. 14, č. 10 (2006), s. 22-24. - ISSN 1335-0900

Analýza garantovaných a airbag investičných certifikátov / Michal Šoltés, Vincent Šoltés  - 2007.In: Biatec. Roč. 15, č. 1 (2007), s. 24-25. - ISSN 1335-0900

Investičné certifikáty vhodné pri predpokladanom poklese ceny podkladového aktíva / Michal Šoltés, Vincent Šoltés  - 2008.In: Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi. Č. 1 (2008), s. 19-21. - ISSN 1337-5938

Do multi hedge funds generate an added value? A detailed analysis / Volker Gronau, Michal Šoltés  - 2008.In: Transactions of the Universities of Košice. Č. 4 (2008), s. 74-78. - ISSN 1335-2334

Crude oil trading using turbo certificates / Michal Šoltés  - 2010.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 15, č. 1 (2010), s. 1-4. - ISSN 1335-1788  Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/pdf/2010/n1/0soltes.pdf.

Evaluation of DNA markers association in quality traits using neural networks / Ján Buleca ... [et al.]  - 2011.In: Forum Statisticum Slovacum. Roč. 7, č. 2 (2011), s. 42-47. - ISSN 1336-7420

New ways of creating long butterfly option strategy and suggestion of optimal algorithm of its usage for practical investing / Michal Šoltés  - 2011.In: Transactions of the Universities of Košice. Č. 3 (2011), s. 93-101. - ISSN 1335-2334

Loss Aversion / Michal Šoltés, Janka Milkovičová  - 2014.In: eXclusive e-Journal. Č. 2 (2014), s. 1-8. - ISSN 1339-4509  Spôsob prístupu: http://exclusiveejournal.sk/2-2014/6-soltes-milkovicova.pdf.

 

 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS(1)

 

Innovative Capacity and Performance of Transition Economies: Comparative Study at the Level of Enterprises / Zsuzsanna K. Szabo, Michal Šoltés, Emilia Herman  - 2013.In: E+M Ekonomie a Management. Vol. 16, no. 1 (2013), p. 52-68. - ISSN 1212-3609

 

 

 AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(1)

 

 

Hedging proti nárastu ceny podkladového aktíva pomocou opcií a opčných stratégií = Hedging against the increase of price of underlying asset using options and option strategies / Michal Šoltés  - 2006.In: Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 3. díl. - Praha : VŠE, 2006 P. 1519-1527. - ISBN 802451091X

 

 

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(4)

 

Longshort eguity stratégie hedžových fondov / Michal Šoltés, Michal Krajčík  - 2014.In: Transfer znalostí v oblasti ekonomicko - manažérskych disciplín : Inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer : Recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Ekonóm, 2014 S. 112-118. - ISBN 978-80-225-3854-1

Prístupy k inováciám a k ich meraniu v podmienkach Slovenska / Michal Šoltés, Janka Milkovičová  - 2014.In: Transfer znalostí v oblasti ekonomicko - manažérskych disciplín : Inovačné tendencie, ich význam, potreba a interdisciplinárny transfer : Recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Ekonóm, 2014 S. 119-128. - ISBN 978-80-225-3854-1

Aktuálne výzvy v riešení problematiky globálneho starnutia / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2014.In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? : zborník statí. - Bratislava  : Ekonomický ústav SAV, 2014 S. 242-254. - ISBN 978-80-7144-220-2

Oficiálna rozvojová asistencia (ORA): Historický prehľad vývoja pohľadov na termín hospodársky rozvoj a prístupy k jeho financovaniu / Katarína Rimegová, Michal Šoltés  - 2014.In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? : zborník statí. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014 S. 191-200. - ISBN 978-80-7144-220-2

 

 

AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách(2)

 

Economic and monetary union - a historical perspective / Michal Soltes  - 2002. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: EMU and EU accession countries. - Malta : University of Malta, 2002 P. 1-14.

Various innovating instruments of financial markets recommended in case of a fall in the underlying asset price / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2009.In: The New Economy. - Delhi : I A Books, 2009 P. 262-270. - ISBN 8189617788

 

 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách(8)

 

Application of the economic value added model on determination of the value of the business / V. Šoltés, M. Šoltés  - 2001.In: 3. International Scientific Conference. - Miškolc : University of Miskolc, 2001 S. 109-113.

Measuring effectiveness of financial lease as a meaning of long-term assets financing after tax reform in Slovak republic / Ján Derco, Michal Šoltés  - 2005.In: Economics and Management - 2005. - Kaunas : Kaunas University, 2005 S. 396-398. - ISBN 9955098937

Comparative analysis of insurance markets in Visegrad countries / Michal Šoltés  - 2007.In: Competitiveness and European Integration. - Cluj-Napoca : Universitatea Babes-Bolyai, 2007 P. 221-224. - ISBN 9786065040120

Various innovating instruments of financial markets recommended in case of a fall in the underlying asset price / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2008.In: Challenges of economic sciences in the 21st century. - Beograd : Institute of Ekonomic Sciences, 2008 P. 721-727. - ISBN 9788680315713

Podnikateľské kompetencie v systéme európskeho vysokoškolského vzdelávania / Vincent Šoltés ... [et al.]  - 2010.In: Perspective Directions and Ways of Realizing Innovative Technologies in the System of European Higher Education : international scientific herald : the collection of scientific articles containing the materials of the 19th International scientific - practical conference : ( December 8-11, 2009 ), Uzhhorod (Ukraine) - Vysoke Tatry (Slovakia) : book 1. - Uzhhorod : Ministry of Education and Science of Ukraine, 2010 P. 70-76.

Návrh investičnej stratégie pre nemecký index DAX / M. Šoltés  - 2011.In: Hradecké ekonomické dny 2011: Ekonomický rozvoj a management regionu: 1. - 2.2.2011: Hradec Králové. - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011 S. 343 - 346. - ISBN 978-80-7435-100-6

New Option Strategy and Its Using for Investment Certificate Issuing / Michal Šoltés  - 2012.In: Procedia Economics and Finance : Emerging Markets Queries in Finance and Business : EMFB 2012 : 24.27 October 2012, Tîrgu-Mureş, România. Vol. 3 (2012), p. 199-203. - ISSN 2212-5671  Spôsob prístupu: www.sciencedirect.com.

Analysis of pension system development in Slovak Republic / Michal Šoltés, Eva Modráková  - 2012.In: Procedia Economics and Finance : Emerging Markets Queries in Finance and Business : EMFB 2012 : 24.27 October 2012, Tîrgu-Mureş, România. Vol. 3 (2012), p. 1238-1242. - ISSN 2212-5671  Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/journal/22125671.

 

 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách(5)

 

Hedging pomocou opčných stratégií Long Combo a Long Strangle / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2005.In: AIESA - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : konferencia : Bratislava, 19.-20.5.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005 S. 1-5. - ISBN 8022520101

Hedging proti nárastu ceny podkladového aktíva pomocou opcií a opčných stratégií / Michal Šoltés  - 2005.In: Mena, bankovníctvo, finančné trhy. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005 S. 255-260. - ISBN 8022521305

Analýza štruktúrovaného vkladového produktu DEPO+ / Michal Šoltés  - 2005. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Financie, bankovníctvo, investovanie : 1. medzinárodná vedecká konferencia "mladých vedcov" : 20.-21.10.2005 Herľany. - Košice : TU, 2005 S. 1-5. - ISBN 80-8073-355-4

Using option strategies for hedging / Michal Šoltés  - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Transport and Logistics : Carpathian Logistics Congress : 9th special issue : 27. - 30. September 2011, Podbanské, High Tatras, Slovak republic. - Košice : TU, 2011 Mimoriadne č. 9 (2011), s. 632-640. - ISSN 1451-107X

Rizikový a rozvojový kapitál v procese inovačného rozvoja / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2013.In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí : 16. - 18.9.2013, Smolenice. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013 S. 175-185. - ISBN 978-80-7144-212-7

 

 

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií(1)

 

AFG001 [53285] Active strategy of investment to mutual funds / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2006.In: ICAM 5. - Baia Mare : North University of Baia Mare, 2006 44 p.

 

 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií(1)

 

FLUID-WIN platform and collaboration of SME's / Jozef Bucko ... [et al.]  - 2007.In: 2nd Central European Conference in Regional Science. - s.l. : s.n., 2007 S. 36. - ISBN 9788080738785

 

 

BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách(1)

 

Business planning / Vincent Šoltés ... [et al.]  - 1. vyd - Frankfurt Am Main : BWV Dortmund Publishing House, - 2009. - 249 p.. - ISBN 978-3-924100-39-1.

 

 

BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách(2)

 

Entrepreneurship / Gyula Fülöp ... [et al.]  - Košice : TU, - 2009. - 117 s.. - ISBN 978-80-553-0224-9.

Small business administration / Jean Claude Million ... [et al.]  - Košice : TU, - 2009. - 288 s. - ISBN 978-80-553-0183-9.

 

 

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch(1)

 

Foreign direct investments in Slovakia / Tomáš Sabol, Michal Šoltés  - 2003.In: Ekonomie a management. Vol. 6, Special Issue (2003), p. 26-31. - ISSN 1212-3609  Spôsob prístupu: http://www.vslib.cz/em.

 

 

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch(2)

 

Organizácie s priamymi zahraničnými investíciami a priemyselná integrácia v krajinách strednej Európy / Tomáš Sabol ... [et al.]  - 2004.In: Biatec. Roč. 12, č. 4 (2004), s. 5-9. - ISSN 1335-0900

Investičné certifikáty vhodné pri predpokladanom náraste ceny podkladového aktíva / Vincent Šoltés, Michal Šoltés  - 2007.In: Finančný sprostredkovateľ a poradca v praxi. Č. 3 (2007), s. 19-22. - ISSN 1337-5938

 

 

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(1)

 

Integrácia finančných a logistických služieb do modelu B2B / Michal Šoltés  - 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi : sborník příspěvků z mezinárodní konference : 26.-27. dubna 2007, Zlín, Česká republika. - Zlín : UTB , 2007 P. 1-4. - ISBN 978-80-7318-536-7

 

 

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)(2)

 

On-line investovanie / Radoslav Delina, Michal Šoltés  - 2002.In: Národná a regionálna ekonomika 4. - Košice : TU-EkF, 2002 S. 122-129. - ISBN 8070999233

Schéma podpory poradenstva a vzdelávania malých a stredných podnikov / Michal Šoltés  - 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Národná a regionálna ekonomika 7 : medzinárodná vedecká konferencia : 1.-3. Október 2008, Učebno-výcvikové zariadenie TU Herľany. - Košice : TU, 2008 S. 831-836. - ISBN 978-80-553-0084-9

Dnes je: 24.10.2021. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE