Obsadenie katedry

Vytlačiť

Vedúci katedry

doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD.
055/602 32 79, Radoslav.Delina(at)tuke.sk, č.d. 309

 

Referentka

Diana RZEPIELOVÁ
055/602 32 84, Diana.Rzepielova(at)tuke.sk, č.d. 319

 

 

Profesori

prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc.
055/602 32 59, Tomas.Sabol(at)tuke.sk, č.d. 207

 

Docenti

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA
055/602 32 80, Beata.Gavurova(at)tuke.sk, č.d. 310

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.
055/602 21 57, Jozef.Glova(at)tuke.sk, č.d. 311

doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD.
055/602 21 57, Kristina.Kocisova(at)tuke.sk, č.d. 311

doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
055/602 32 77, Michal.Soltes(at)tuke.sk, č.d. 306

 

Odborní asistenti

Ing. Radovan DRÁB, PhD.
055/602 32 81, radovan.drab(at)tuke.sk, č.d. 308

Ing. Ľudmila PAVLIKOVÁ, PhD.
055/602 32 77, Ludmila.Pavlikova(at)tuke.sk, č.d. 306

Ing. Jozef PORVAZNÍK, PhD.
055/602 32 81, Jozef.Porvaznik(at)tuke.sk, č.d. 308

 

Interní doktorandi

 

Ing. Darya DANCAKOVÁ
055/602 32 02, darya.dancakova(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Eva HUCULOVÁ
055/602 32 89, eva.huculova(at)tuke.sk, č.d. 424

Ing. Silvia MRÁZKOVÁ
055/602 24 74, silvia.mrazkova(at)tuke.sk, č.d. 110

Ing. Ivana PERŽEĽOVÁ
055/602 24 74, ivana.perzelova(at)tuke.sk, č.d. 110

Ing. Lenka SENDERÁKOVÁ
055/602 32 89, lenka.senderakova(at)tuke.sk, č.d. 424

Ing. Jakub SOPKO
055/602 32 02, jakub.sopko(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Erik SUCHÝ
055/602 32 02, erik.suchy(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Lucia NOVÁKOVÁ
055/602 22 39, lucia.novakova(at)tuke.sk, č.d. 424

Ing. Tomáš ŠTOFA
055/602 32 80, tomas.stofa(at)tuke.sk, č.d. 310

Ing. Miriama TARHANIČOVÁ
055/602 32 02, miriama.tarhanicova(at)tuke.sk, č.d. 312

 

 

 

Dnes je: 11.12.2018. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews