Obsadenie katedry

Vytlačiť

Vedúci katedry

doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD.
055/602 32 78, Jozef.Glova(at)tuke.sk, č.d. 308

 

 

Profesori

prof. Ing. Tomáš SABOL, CSc. 
055/602 32 59, Tomas.Sabol(at)tuke.sk, č.d. 207

 

Docenti

doc. Ing. Radoslav DELINA, PhD. 
055/602 32 79, Radoslav.Delina(at)tuke.sk, č.d. 309

doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA
055/602 32 80, Beata.Gavurova(at)tuke.sk, č.d. 310

doc. Ing. Kristína KOČIŠOVÁ, PhD.
055/602 21 57, Kristina.Kocisova(at)tuke.sk, č.d. 311

doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD. 
055/602 32 77, Michal.Soltes(at)tuke.sk, č.d. 306

 

Odborní asistenti

Ing. Radovan DRÁB, PhD. 
055/602 32 81, radovan.drab(at)tuke.sk, č.d. 307

Ing. Ľudmila PAVLIKOVÁ, PhD.
055/602 32 77, Ludmila.Pavlikova(at)tuke.sk, č.d. 306

Ing. Jozef PORVAZNÍK, PhD.
055/602 32 81, Jozef.Porvaznik(at)tuke.sk, č.d. 307

Ing. Jakub SOPKO, PhD.
055/602 21 41, jakub.sopko(at)tuke.sk, č.d. 107

Ing. Tomáš ŠTOFA, PhD.
055/602 32 80, tomas.stofa(at)tuke.sk, č.d. 311

Ing. Leoš ŠAFÁR, PhD.
055/602 21 41, leos.safar(at)tuke.sk, č.d. 107


 

 

 

Interní doktorandi

 

Ing. Anton ČORNÁK
055/602 32 67, anton.cornak(at)tuke.sk, č.d. 104

Ing. Darya DANCAKOVÁ 
055/602 32 02, darya.dancakova(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Michaela KAVČÁKOVÁ 
055/602 32 02, michaela.kavcakova(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Oleg KOVÁČ
055/602 32 67, oleg.kovac(at)tuke.sk, č.d. 104

Ing. Renáta OLEJÁROVÁ
055/602 24 74, renata.olejarova(at)tuke.sk, č.d. 105

Ing. Eva PETROVÁ
055/602 24 74, eva.petrova(at)tuke.sk, č.d. 106

Ing. Oliver PISÁR 
055/602 24 74, oliver.pisar(at)tuke.sk, č.d. 105

Ing. Marek MACIK
055/602 32 02, marek.macik(at)tuke.sk, č.d. 312 

Ing. Lucia NOVÁKOVÁ
055/602 24 75, lucia.novakova(at)tuke.sk, č.d. 106

Ing. Adriana NOVOTNÁ 
055/602 32 02, adriana.novotna(at)tuke.sk, č.d. 312

Ing. Katarína SYNČÁKOVÁ
055/602 32 67, katarina.syncakova(at)tuke.sk, č.d. 104

Ing. Miriama TARHANIČOVÁ 
055/602 24 74, miriama.tarhanicova(at)tuke.sk, č.d. 105

 

 

Dnes je: 04.04.2020. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews