KBaI

15th International Conference on Data Envelopment Analysis

dea

 

V dňoch 26. – 29.6.2017 sa Radovan Dráb a Kristína Kočišová zúčastnili 15. medzinárodnej konferencii DEA 2017, ktorú organizovala Vysoká škola ekonomická v Prahe. Súčasťou konferencie boli aj prednášky svetoznámych autorov, ktorých možno považovať za tvorcov metódy DEA: Rajiv Banker, Subhash Ray, Rolf Färe a Ali Emrouznejad. 

1

Viac informácii na http://www.deaconference.com/dea2017/.