Budujeme partnerstvá!

Vytlačiť

Cieľom výskumu je podpora nákupných procesov a analytických služieb nad údajmi z elektronických aukcií, čím chceme podporiť celkové zefektívnenie nákupných procesov s v spoločnosti. Zdieľaním údajov budujeme tzv. dátový sklad nákupných údajov, ktorý budeme dopĺňať o podobné údaje z iných slovenských a európskych organizácií v komerčnom a verejnom sektore. Získaním nových znalostí budeme zabezpečovať prenos nových poznatkov späť do praxe.

Týmto ďakujeme spoločnosti VSE, a.s. za podporu týchto výskumných aktivít a za dôveru v naše schopnosti.

Dnes je: 21.01.2018. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews