Prezentácia skúseností v rámci konferencie Slovenska republika v Horizonte 2020

Vytlačiť

Konferencia - Slovensko v Horizonte 2020

 

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. vystúpil v rámci druhého panelu konferencie Slovenská republika v Horizonte 2020, kde prezentoval vlastné skúsenosti s predchádzajúcimi výskumnými projektmi v rámci 6. a 7. rámcového programu z oblasti IKT.

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020 sa konala 16. januára 2015 v Bratislave pri príležitosti prvého roku od otvorenia SLORD. Organizátormi konferencie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkovm dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Zároveň boli na podujatí predstavené najlepšie praktiky a skúsensoti slovenských výskumníkov s rámcovými programami a Horizontom 2020, a to v rámci dvoch panelov:

  • Stratégie účasti v Horizonte 2020
  • Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania

 

 

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 zástupcov všetkých výskumných sektorov.

Viac sa dozviete z oficialnej stránky SLORD Slovak Liaison Office for Research and Development.

Dnes je: 11.12.2018. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2012 Adam Melichar
Affiliate Network Reviews