15th International Conference on Data Envelopment Analysis

dea

 

V dňoch 26. – 29.6.2017 sa Radovan Dráb a Kristína Kočišová zúčastnili 15. medzinárodnej konferencii DEA 2017, ktorú organizovala Vysoká škola ekonomická v Prahe. Súčasťou konferencie boli aj prednášky svetoznámych autorov, ktorých možno považovať za tvorcov metódy DEA: Rajiv Banker, Subhash Ray, Rolf Färe a Ali Emrouznejad. 

1

Viac informácii na http://www.deaconference.com/dea2017/.

V. ročník Slovenského doktorandského fóra

forum

V poradí V. ročník Slovenského doktorandského fóra sa v termíne 19. - 20. októbra 2017 konal na Katedre riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pod záštitou Asociácie doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR, Slovenskou akademickou informačnou agentúrou a Katedrou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Fóra sa za našu katedru zúčastnila doktorandka Ing. Lucia Šolcová.

forum1

 

Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka

Dňa 20. Februára 2014 sa v rámci medzinárodného projektu CentraLab, pod záštitou Katedry bankovníctva a investovanie, Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, konala konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka. Pozvanie prijali viacerí primátori a starostovia, ale aj lokálni podnikatelia a predstavitelia regionálnych združení, či už štátnych alebo fungujúcich v rámci tretieho sektora, čím sa vytvorilo tvorivé prostredie poskytujúce možnosť diskusie najmä na témy nástrojov regionálnych politík, rôznych foriem podpory municipalít a lokálnych združení, ale aj inovácií v podpore vidieka prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Čítať ďalej: Ekonomický a sociálny rozvoj vidieka

Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions

logo ICFB 2017

V dňoch 11. – 12.10.2017 sa konala 16. medzinárodná konferencia Finance and banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions, ktorú organizovala Slezská univerzita, Obchodně podnikateská fakulta v Karviné. Konferencie sa začala prednáškami Prof. Oliviera Le Courtoisa na tému Solvency 2 Regulation: Goals, Methods and Challenges a doc. PhDr. Petra Teplého Ph.D. na tému Future of the banking. Našu fakultu na konferencii zastupovali Kristína Kočišová a Rajmund Mirdala.

risk karvina

Viac informácii na http://icfb.cz/.

Konferencia MEKON 2014

Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MEKON v Ostrave aj tento rok priniesla zaujímavé prezentácie výsledkov ich vedeckých prác.

Čítať ďalej: Konferencia MEKON 2014

Dnes je: 29.09.2022. Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TU v Košiciach.
Copyright © 2021 KBaI EkF TUKE